Staff & Team

Principal

Shri Harminder Singh(DANICS) : Principal
Name:

Shri Harminder Singh(DANICS)

Designation:

Principal

Email Address:diucollege@gmail.com

Teaching Staff

Dr. Harshad Chauhan : Asst. Professor (Hindi)
Name:

Dr. Harshad Chauhan

Designation:

Asst. Professor (Hindi)

Email Address:hindi.dcd@gmail.com
Dr. Anilkumar M. Makadia : Asst. Professor (Hindi)
Name:

Dr. Anilkumar M. Makadia

Designation:

Asst. Professor (Hindi)

Email Address:hindi.dcd@gmail.com
Dr. Viral Patel : Asst. Professor (Hindi)
Name:

Dr. Viral Patel

Designation:

Asst. Professor (Hindi)

Email Address:hindi.dcd@gmail.com
Dr. Sanjay R. Kumarkhaniya : Asst. Professor (Physical Education)
Name:

Dr. Sanjay R. Kumarkhaniya

Designation:

Asst. Professor (Physical Education)

Email Address:pti.dcd@gmail.com
Shri Babu A. Vairu : Asst. Professor (Sanskrit)
Name:

Shri Babu A. Vairu

Designation:

Asst. Professor (Sanskrit)

Email Address:sans.dcd@gmail.com
Shri Samarth Oza : Asst. Professor (Sanskrit)
Name:

Shri Samarth Oza

Designation:

Asst. Professor (Sanskrit)

Email Address:sans.dcd@gmail.com
Shri Ravshaheb B. Mairale : Asst. Professor (Economics)
Name:

Shri Ravshaheb B. Mairale

Designation:

Asst. Professor (Economics)

Email Address:com.eco.dcd@gmail.com
Shri Naresh P. Mahida : Asst. Professor (Economics)
Name:

Shri Naresh P. Mahida

Designation:

Asst. Professor (Economics)

Email Address:com.eco.dcd@gmail.com
Dr. Nitiksha J. Gediya : Asst. Professor (Economics)
Name:

Dr. Nitiksha J. Gediya

Designation:

Asst. Professor (Economics)

Email Address:com.eco.dcd@gmail.com
Dr. Digvijaysinh K. Parmar : Asst. Professor (Chemistry)
Name:

Dr. Digvijaysinh K. Parmar

Designation:

Asst. Professor (Chemistry)

Shri Nisarg B. Purohit : Asst. Professor (Mathematics)
Name:

Shri Nisarg B. Purohit

Designation:

Asst. Professor (Mathematics)

Shri Alpesh A. Bhimani : Asst. Professor (Microbiology)
Name:

Shri Alpesh A. Bhimani

Designation:

Asst. Professor (Microbiology)

Shri Durgesh B. Baraiya : Computer Instructor
Name:

Shri Durgesh B. Baraiya

Designation:

Computer Instructor

Shri Anjani Kumar Neeraj : Asst. Professor (Commerce)
Name:

Shri Anjani Kumar Neeraj

Designation:

Asst. Professor (Commerce)

Email Address:com.bus.dcd@gmail.com
Shri Chaitany J. Sangani : Asst. Professor (Commerce)
Name:

Shri Chaitany J. Sangani

Designation:

Asst. Professor (Commerce)

Email Address:com.bus.dcd@gmail.com
Ms. Sunita Meena : Asst. Professor (English)
Name:

Ms. Sunita Meena

Designation:

Asst. Professor (English)

Email Address:english.dcd@gmail.com
Shri Achyut M. Tilavat : Asst. Professor (English)
Name:

Shri Achyut M. Tilavat

Designation:

Asst. Professor (English)

Email Address:english.dcd@gmail.com
Dr. BhiKhabhai k.patel : Asst. Professor (Gujarati)
Name:

Dr. BhiKhabhai k.patel

Designation:

Asst. Professor (Gujarati)

Email Address:guj.dcd@gmail.com
SUSHILA VAGHAMSHI : ASST.PROF. (GUJARATI)
Name:

SUSHILA VAGHAMSHI

Designation:

ASST.PROF. (GUJARATI)

Email Address:guj.dcd@gmail.com
Ms. Kokilaben J. Dabhi : Asst. Professor (Sociology)
Name:

Ms. Kokilaben J. Dabhi

Designation:

Asst. Professor (Sociology)

Email Address:socio.dcd@gmail.com

Non-Teaching Staff

Shri Shahil S. Jivani : Administrator Officer
Name:

Shri Shahil S. Jivani

Designation:

Administrator Officer

Email Address:acct.dcd@gmail.com
Shri Rahulkumar P. Shah : UDC (Upper Division Clerk)
Name:

Shri Rahulkumar P. Shah

Designation:

UDC (Upper Division Clerk)

Email Address:
Miss. Tanvi C. Charaniya : Lab Assistant (Microbiology)
Name:

Miss. Tanvi C. Charaniya

Designation:

Lab Assistant (Microbiology)

Email Address:
Shri. Ashwinkumar K Solanki : Lab Assistant (Chemistry)
Name:

Shri. Ashwinkumar K Solanki

Designation:

Lab Assistant (Chemistry)

Email Address:
Shri. Kalpesh K. Tavethiya : Lab. Assistant (physics)
Name:

Shri. Kalpesh K. Tavethiya

Designation:

Lab. Assistant (physics)

Email Address:
Shri. Ketan N. Joshi : Librarian
Name:

Shri. Ketan N. Joshi

Designation:

Librarian

Email Address:library.dcd@gmail.com
Shri Zaynul Jiwani : LDC
Name:

Shri Zaynul Jiwani

Designation:

LDC

Email Address:zaynul.jiwani@gov.in
Miss Priya H. Chudasama : LDC
Name:

Miss Priya H. Chudasama

Designation:

LDC